Elżbieta Kruk

Okręg nr 8 - woj. lubelskie

Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość

Komisja:

  • Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI)
  • Komisja Kultury i Edukacji (CULT) ZASTĘPSTWO
  • Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) ZASTĘPSTWO
  • Komisja Śledcza ds. Ochrony Zwierząt Podczas Transportu (ANIT) ZASTĘPSTWO

Delegacja:

  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) ZASTĘPSTWO

Delegacja do zgromadzeń parlamentarnych

  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Z twittera