Aktualności

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Delegacja Prawa i Sprawiedliwości

13 lipca 2022

Andżelika Możdżanowska w dyskusji nad konkluzjami Eurogrupy

Dziś podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej PE (ECON) miało miejsce wysłuchanie publiczne Elke König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej...

czytaj więcej
13 lipca 2022

Prof. Zdzisław Krasnodębski w dyskusji nad priorytetami prezydencji czeskiej w dziedzinie cyfryzacji i przemysłu

Dziś w Brukseli podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego miała miejsce dyskusja z Ivanem Bartošem, wicepremierem odpowiedzialnym za...

czytaj więcej
12 lipca 2022

Kosma Złotowski w debacie z czeską prezydencją w Komisji Rynku Wewnętrznego

Dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli, podczas posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), miała miejsce prezentacja programu prezydencji Rady z udziałem Jozefa...

czytaj więcej
12 lipca 2022

Kosma Złotowski pyta prezydencję czeską o transport w UE

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) miała miejsce wymiana poglądów z przedstawicielami prezydencji czeskiej - wicepremierem ds. cyfryzacji i ministrem rozwoju...

czytaj więcej
11 lipca 2022

Elżbieta Rafalska: Mieszkańców Europy czeka ciężka i kosztowna zima. Tu potrzebne są konkretne rozwiązania

Dziś podczas posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) miała miejsce wymiana poglądów z Marianem Jurečką, czeskim ministrem pracy i spraw społecznych, na temat programu...

czytaj więcej
11 lipca 2022

Elżbieta Rafalska o zmianie Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Rybołówstwa PE (PECH) w Brukseli odbyła się dyskusja z Komisją Europejską nt. upoważnienia Polski do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej,...

czytaj więcej
11 lipca 2022

Zbigniew Kuźmiuk: Zasada redukcji pestycydów o 50% nie do przyjęcia

Dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) miała miejsce wymiana poglądów z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Zdeňkiem Nekulą na...

czytaj więcej
7 lipca 2022

Ryszard Czarnecki o sytuacji w Tadżykistanie

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat sytuacji w Górskobadachszańskim Okręgu Autonomicznym w Tadżykistanie. W dyskusji wypowiedział się - jako autor...

czytaj więcej

Z twittera