Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Patryk Jaki o konieczności prawnego zareagowania na wykreowany przez reżim białoruski proceder instrumentalizacji migrantów

28 listopada 2023 r.
Udostępnij

Dziś w Brukseli podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) eurodeputowany EKR Patryk Jaki prezentował sprawozdanie dotyczące instrumentalizacji w obszarze migracji i azylu.

 

"Grupa EKR zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje konieczność prawnego zareagowania na wykreowany przez reżim białoruski proceder instrumentalizacji migrantów zastosowany w ramach ataku hybrydowego na państwa członkowskie Unii Europejskiej" – mówił Patryk Jaki.

Polski polityk zaznaczył jednocześnie, że omawiana propozycja, aby wyjść naprzeciw procederowi instrumentalizacji migrantów, musi być wsparta innymi działaniami, jak na przykład współpracą z państwami trzecimi i walką z pierwotnymi przyczynami migracji czy zdecydowanymi, konsekwentnymi krokami względem państw niewspółpracujących, w szczególności w zakresie powrotów.

Prezentowany przez Patryka Jakiego dokument zawiera kilka kluczowych kwestii, m.in. oferuje więcej czasu na rozpatrzenie wniosku o azyl wydłużając go z 16 do 20 tygodni. Wskazuje także, że państwa członkowskie mogą decydować na swoich granicach lub w strefach tranzytowych o dopuszczalności i treści wszystkich zarejestrowanych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, co daje im więcej elastyczności i możliwość szybszego reagowania i wszczynania procedur. Wprowadza również uproszczone i szybsze krajowe procedury powrotu osób, których wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej zostały odrzucone. Ponadto sprawozdanie proponuje nadanie pierwszeństwa wnioskom o udzielenie ochrony międzynarodowej osobom o szczególnych potrzebach, osobom niepełnoletnim oraz osobom, których wniosek jest wyraźnie uzasadniony. Dodatkowo, w sytuacji, gdy organ rozstrzygający jest w stanie podjąć pozytywną decyzję w odniesieniu do udzielenia ochrony uzupełniającej na podstawie dostępnych dowodów, wprowadza możliwość odstąpienia od przesłuchania.

Wreszcie umożliwia państwom członkowskim zwrócenie się w drodze nowej decyzji wykonawczej Rady o dodatkowy - 6 - miesięczny - okres stosowania derogacji, wzmacniając przy tym rolę Rady w zakresie monitorowania i oceny sytuacji.

"Pilne wdrożenie tych propozycji jest koniecznym krokiem do zakończenia wojny hybrydowej, którą Łukaszenko z Putinem prowadzą na granicy UE" – mówił sprawozdawca PE.