Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Białoruskie partie opozycyjne o geopolityce, bezpieczeństwie, sytuacji więźniów politycznych i perspektywach demokracji na Białorusi

8 grudnia 2023 r.
Udostępnij

W Brukseli z inicjatywy m.in. eurodeputowanej PiS Anny Fotygi miało miejsce Białoruskie Forum Międzypartyjne „8+100” z udziałem liderów i przedstawicieli ośmiu białoruskich partii opozycji demokratycznej. Głównym celem wydarzenia była koordynacja wysiłków partii politycznych Białorusi i Europy na rzecz przywrócenia Białorusi do demokracji i integracji jej ze wspólnotą euroatlantycką. Podczas dyskusji poruszona została także kwestia więźniów politycznych.

 

Anna Fotyga podkreśliła, że jest niezwykle ważne, aby, pomimo różnic politycznych, w sprawie wspierania demokratycznej Białorusi zachować jedność. Stwierdziła, że Parlament Europejski powinien kontynuować swoje działania, być solidarny i rozszerzyć swoje wsparcie. „Utrzymywanie takich spraw, jak sytuacja na Białorusi, na wysokim miejscu w agendzie politycznej organizacji międzynarodowych jest niezwykle istotne nie tylko ze względu na rzeczywiste rezultaty, ale także ze względu na podtrzymywanie morale i ducha tych, którzy pozostają w swoich krajach. By wiedzieli, że świat się tym interesuje” - zaznaczyła eurodeputowana.

Jak powiedziała, najważniejsze, aby problem dostrzegła społeczność międzynarodowa. Stwierdziła, że można to osiągnąć poprzez działania na wielu płaszczyznach - informowanie w mediach, sporządzanie dokumentów i uchwał, działania praktyczne oraz wywieranie presji na reżim. „Trzeba pamiętać, że Łukaszenka jest przede wszystkim uzurpatorem i słusznie nadaliśmy tytuł prezydenta-elekta Swiatłanie Cichanouskiej. Musimy teraz sprawić, by był on powszechnie rozpoznawalny” - komentowała. Polska polityk poparła zaangażowanie białoruskiego  społeczeństwa, które dowodzi różnicy między Białorusią a Rosją. Podkreśliła, że naród białoruski jest zastraszany przez niechciany, nieakceptowany, niewybrany przez siebie reżim, który współdziała z Rosją w agresywnej wojnie przeciwko Ukrainie, prowadzonej wbrew narodowi białoruskiemu. „Pułk Kalinowskiego walczący po stronie białoruskiej jest emanacją postrzegania Białorusinów, którzy nie tolerują tego rodzaju agresji i dlatego propagowanie jego działań również jest ważne” - wskazała Anna Fotyga.

Eurodeputowana PiS przypomniała czasy rządów komunistycznych w krajach bloku wschodniego, kiedy choć było bardzo trudno i niezwykle boleśnie, to można było polegać na działaniach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który umożliwiał odwiedzanie więźniów, co teraz na Białorusi nie ma miejsca. „Bardzo ważne jest umożliwienie odwiedzania więźniów przez odpowiednie instytucje międzynarodowe, które muszą zacząć działać” - mówiła Fotyga i apelowała, by Unia Europejska rozszerzyła swoje działania, m.in. poprzez wywieranie presji na odpowiednie instytucje międzynarodowe, monitorowanie postępowań sądowych na Białorusi, pokazywanie więźniów politycznych w mediach. Dodała, że także w odniesieniu do partii politycznych na Białorusi doszło do oczywistego złamania Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, więc narzędzi jest wiele. „Na Białorusi nie ma niezależnych sądów, bardzo często drobne oskarżenia służą wyłącznie wtrącaniu więźniów politycznych do więzienia” - mówiła.

„Parlament Europejski ma wiele zadań do wykonania, promuje sankcje indywidualne i lustrzane, które odnoszą się do działalności reżimu Łukaszenki, wysyła sygnały do uwięzionych, co również jest bardzo ważne” - informowała europosłanka PiS. Jak zaznaczyła, należy też pamiętać, że jest wiele działań podejmowanych przez reżim Łukaszenki w celu destabilizacji kolektywnego Zachodu i krajów Unii Europejskiej. Mińsk wykorzystuje narzędzia, którymi dysponuje pod namową Kremla, co widoczne jest m.in. w bardzo ostrym zachowaniu wobec opozycji i próbach jej demontażu. Polska polityk wyraziła obawę, że celem zarówno Putina, jak i Łukaszenki jest próba wyeliminowania wszystkich, którzy chcieliby stworzyć wolne i niezależne społeczeństwo i poparła stanowcze wezwania do ewakuacji więźniów, którzy wymagają pomocy humanitarnej. „Uważam, że aby naprawdę zreformować i zapewnić zdrową perspektywę dla Białorusi, najważniejsze jest to, co zrobi demokratyczne społeczeństwo w swoim kraju” - podsumowała była szefowa polskiej dyplomacji.

 

Zadaniem wydarzenia było stworzenie efektywnej platformy współpracy białoruskich i europejskich partii siostrzanych w oparciu o priorytety wypracowane na Forum. Ponadto chodziło o uznanie przez europejskie podmioty polityczne białoruskich partii i organizacji politycznych prześladowanych i formalnie zlikwidowanych przez reżim Łukaszenki i potwierdzenie, że są one podstawą demokratycznego odrodzenia Białorusi. Wreszcie, celem spotkania było zaangażowanie większej liczby podmiotów europejskich w program przyszłej współpracy z Białorusią.

W czasie trzech paneli omówione zostały kluczowe wyzwania stojące przed europejską wspólnotą krajów demokratycznych i Białorusi, zagrożenia dla jej niepodległości, a także perspektywy dla demokratycznej Białorusi i jej integracji z przestrzenią euroatlantycką.

Dyskusje skoncentrowały się na wszechstronnej analizie sytuacji i wygenerowały propozycje skoordynowanej strategii i wspólnego planu działania.

Forum Międzypartyjne wypracowało jednolite stanowisko wobec zaplanowanych przez rządzący reżim na luty 2024 r. „wyborów” parlamentarnych i lokalnych na Białorusi oraz przyszłych demokratycznych wyborów na Białorusi.

Uczestnicy Forum starali się wypracować najskuteczniejsze sposoby propagowania nastrojów proeuropejskich społeczeństwa białoruskiego, a także promocji agendy europejskiej w granicach Białorusi.

Forum przedstawiło swoją ocenę i stanowisko w sprawie problemu więźniów politycznych na Białorusi, który osiągnął poziom katastrofy humanitarnej. Organizatorzy dyskusji przedstawili propozycje, jak złagodzić i zminimalizować skalę i niebezpieczeństwo tego wyzwania.

W rezultacie Forum przyjęto ostateczną uchwałę w sprawie wspólnej strategii i planu wspólnego działania.

Z twittera